Nawyki najbogatszych

NAWYKI NAJBOGATSZYCH LUDZI ŚWIATA czyli „Co odróżnia bogatych od biednych”

Jakiś czas temu natrafiłem na bardzo ciekawy reportaż wyemitowany w telewizji TVN 24 BIŚ (na podstawie Forbes).
Omówione w nim zostało bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące różnic pomiędzy ludźmi bogatymi i biednymi.
I wcale nie chodziło o stan portfela, bo pewnie jest to pierwsza myśl, która nasuwa się wam po przeczytanie mojego wstępu. Chodziło o różne ich podejście do życia codziennego, a dokładniej o nawyki.

 

Czym jest nawyk? Jest on zautomatyzowaną czynnością, czyli wyuczonym składnikiem zachowania się jednostki utworzonym przez świadome uczenie się (źródło: Wikipedia). Nawyki nabywamy w wyniku ćwiczenia, głównie przez powtarzanie. Prostymi słowy: nawyk to czynność lub czynności, które wykonujemy, można powiedzieć, automatycznie.

A więc jakie różnice w nawykach ludzi biednych i bogatych wskazano?
Przedstawię to w formie tabeli z podziałem na kategorie tych czynności:

czynność bogaci biedni opis
1. Lista zadań 81% 9% tworzenie wykazu zadań do zrobienia danego dnia
2. Wstawanie 3 godziny przed pracą 44% 3% codzienna pobudka, rozpoczynanie dnia min. 3 godziny przed rozpoczęciem pracy
3. Słuchanie audiobooków w drodze do pracy 63% 5% wykorzystywanie każdej chwili do nabywania cennej wiedzy, np. słuchanie poradników biznesowych lub szkoleń
4. Czytanie książek przez 30 min. dziennie 88% 2% codzienne czytanie książek związanych z biznesem lub wspomagających samorozwój, nauka
5. Ćwiczenia min. 4 razy w tygodniu 76% 23% aktywność fizyczna, sporty, utrzymywanie kondycji fizycznej, dbanie o zdrowie
6. Nastawienie na zrealizowanie konkretnych celów 80% 12% motywacja w dążeniu do wyznaczonych celów, utrzymywanie fokusu na celach, które chcemy zrealizować
7. Wiara w samodoskonalenie 86% 5% nauka, nabywanie nowej wiedzy, samokształcenie (np. przez czytanie książek czy słuchanie audiobooków)
8. Wiara, że złe nawyki mają negatywne skutki 76% 9% eliminacja złych nawyków, zastępowanie ich dobrymi, ciągła praca nad sobą, powtarzanie

I co wy na to? Różnice są i to bardzo duże, czyż nie?

Czy stosowanie wymienionych wyżej zasad spowoduje, że od razu staniemy się bogaci? Na pewno nie, ale coś w tym musi być, skoro jedni mają kasę a inni nie.
Na samo bogactwo finansowe składać się może wiele czynników. Mimo to warto zastanowić się czego tak naprawdę chcemy i czy pewne zmiany naszych nawyków nie przyczynią się także do zmiany naszego myślenia i w konsekwencji stanu naszego portfela. Aby stać się bogatym trzeba nad sobą pracować i to ciągle pracować…

Wg raportu Global Wealth Report 2015 przygotowanego przez Credit Suisse, na świecie w ubiegłym roku żyło 33,7 mln dolarowych milionerów. Najwięcej takich osób mieszkało oczywiście w USA – ponad 15,6 mln, natomiast w Polsce było ich około 43 tysiące.

Dużo czy mało? Trudne pytanie.
Pomyśl czy i Ty nie chciałbyś należeć do tego grona?

Pozdrawiam, Robert Rybicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.